INTERPRETACIJA KULTURNO - AKADEMSKOG CENTRA U IVANOVCU

(autor; akad.sl. Zdenko Radovanić, mag. sl.)

 

Turizam, kultura i umjetnost su postali lokalni i globalni faktori koji na suvremeniji način doprinose razvoju na mikro i makro ekonomskom planu, koji multiplikacijom, konverzijom, indukcijom, akceleracijom, proizvodnjom, volonterstvom, ambicijom i strukom potiču razvoj područja koja posjeduju temelje i znanje za razvoj, investiciju, zapošljavanje, dinamiku ubrzavanja razvijenosti regionalne i lokalne zajednice. Rapidan rast usluge i održivog razvoja stavljaju turizam i kulturu na istaknuto mjesto razvoja.

Jasno je i eksplicitno danas definirano da su turizam, kultura i umjetnost agregati i transformatori baštine koji omogućavaju razvoj i potrebu investiranja u navedene grane koje na području Ivanovca postoje i povijesno su definirane. Kako bi se izbjegao pad turističkog razvitka Ivanovca potreba je ulaganja u postojeće kako bi se povećao stupanj konkurentnosti, a neposredno utjecati na razvitak Ivanovca, naselja koje je nastalo na ovim prostorima prije svakog drugog u okolici, koje ima svoju bogatu i bajkovitu povijest – Ivanovac je destinacija koja posjeduje autohtone, izvorne i jedinstvene atribute.

Zasigurno je jasno da Ivanovac ima mogućnost profita na turističkom, kulturnom, umjetničkom, duhovnom, edukativnom, humanom i ekonomskom planu jer se klima društva i način življenja mijenjaju, a to može rezultirati samo porastom turizma i kulture na postojećoj stečevini. Turizam i kultura Ivanovca su postali eksponent i fenomenalni temelj za osobni porast u odnosu na druge privredne grane u mjestu te generiranje novih, avangardnih, ideja i projekata. Manevarskim i idejnim planiranjem stvorenog, predanog i povijesno darovanog se treba pomno nadograđivati jer i sjeme bagrema, da bi postalo dio šume, mora prvo postati stablo i izroniti iz sjene. Može se dodati i varijacija na jednu Krležinu izreku da će se u Ivanovcu posaditi drvo koje će sigurno rasti, bez da bude posječeno za života generacije koja Ivanovac poštuje i promovira.

Turizam i kultura Ivanovca se eksplicitno se oslanja na priliku da konkurencijom i sadržajima komparativno prednjači na lokalnoj razini akceptiranjem povijesnih vrijednosti i stvaranjem perspektive znakovitog turističkog središta eliminacijom nesuvislih i neproduktivnih projekata i krenuti smjerom kojim bi djelovao kao moderna turistička industrija i maksimalno iskoristiti i brendirati nepresušni izvor motivacije koju polučuje iz sadržaja koje posjeduje. Konstantnim angažmanom interesnih turističkih i umjetničkih struktura Ivanovac je razvio brend pod nazivom “scenografija identiteta”. Zaustavio je zaborav, potporu pronašao među ljudima, baštini i tradiciji, te se posvetio organizaciji događanja i okupljanja, revitalizaciji i porastu. Sama ekspanzija događaja je rezultirala analizom, studijskim putovanjima, promatranjem i istraživanjem kako bi eksploatirala potencijal koje može dobiti od povijesti i baštine, kako bi struka i intelekt dali prostora stečenim znanjima i prenijeli ih na lokalnu zajednicu. Rezultanta je trend raznoraznih događanja, skupova, seminara, obilazaka, turističko-kulturnih edukacija, festivala, sportskih natjecanja, umjetničkih inicijativa, izlaganja, sajmova i školsko-edukativnih radionica koji su sveprisutniji u Hrvatskoj i svijetu. Preporod i inovativnost takvih događaja imaju apsolutni utjecaj na ekonomski, turistički i kulturni doprinos Ivanovca. Dugoročno gledano, Ivanovac posjeduje nepresušnu ponudu i rastuću potražnju i samim time učinkovito podiže i izgrađuje svoju atraktivnost jer je prepoznata dobrobit njegove povijesti i sadašnjosti, tipizirane su vrijednosti koje ne postoje na geografskom mapiranju okolice. U ovom mjestu i njegovoj okolici je sveobuhvatno uzet u obzir kvalitativni smisao identifikacije i promocije, ekspanzije i kulturno-turističke dobrobiti. Konkurentna pozicija je neoboriva jer je kroz “scenografsku identifikaciju” tipizirana armatura atraktivnosti naselja Ivanovac i njegove okolice. Scenografija Ivanovca i okolice su agora kulture života i preinačeni aspekt gledanja na kulturno-turističke vrijednosti koje posjeduje.

Turisti su, općenito željni avanturizma, žele doživjeti nešto što bi ovjekovječilo posjetu nekom mjestu, dodirnuti povijest i baštinu, zabilježiti jedinstvenost događanja i njegovu umjetničku ili turističku kreaciju kako bi im se nametnula opuštenost, zadovoljstvo, socijalna neuobičajenost ili kulturno-umjetnička performansa u izložbenom, folklorno-kulturnom i baštinskom obliku, a Ivanovačka turistička determinanta je u fazi multiplikacije ponude turističko-kulturnih proizvoda i informacija koji su uvjetovani praćenjem promjena i očekivanja i koja odlučno žele zadovoljiti njihovu potražnju. Afirmacija Ivanovačke turističke ponude se zasnivala oduvijek na ponuđenu povijest kao i na modernizaciju umjetničkog i kulturnog života. Naime, Ivanovac je mjesto iz kojeg potiču umjetnici koji su u posljednjih tridesetak godina utjecali na promjenu, identitet i naraciju umjetnosti u Hrvatskoj i u svijetu. Organiziranjem izložbi, koncerata, školskih edukativnih radionica otvorila se prilika da se ključni atributi Ivanovca, poput tradicije, povijesti, umjetnosti, baštine, ljepote prirode, lokalitet i običaji, ponude privlačenju turista, da se konkretnije i analitički još više definira i odtjelovi organizam lokaliteta koji ima namjeru da privlači turiste i umjetnike koji bi posredno i neposredno poticali razvitak i izgradnju poželjne destinacije u kojoj pronalazi sva obilježja neograničenog trajanja i postojanja, sociološku, kulturnu i događajnu nesvakodnevicu. Teoretski i praktično se mogu upotpuniti sve pretpostavke i informacije turista koji dolazi na lokaciju u Ivanovac jer su klima intelekta i selekcija turističkih potrebitosti dovele do “scenografije identiteta” Ivanovca. Kulturolozi i povjesničari su lokalitet Ivanovca okarakterizirali, pisanom i foto dokumentacijom, kao generator i neuobičajenu kombinaciju baštine i umjetnosti. Ekspanzijom tih komponenti dolazi do sve jače konkurentnosti, inovativnosti, kvalitete i beskompromisne ponude. Navedeni stručnjaci su, zbog povećane identifikacije i saznanja, uključili marketing kao disciplinu koja je danas neophodna i sposobna da usmjeri turiste u “iskorištavanje i eksploataciju” resursa koje Ivanovac posjeduje. Duhovna i fizička kreacija se recentnom i modernom posjetitelju mora projicirati kroz ciklus stvaranja osobnog doživljaja i njegovom involviranošću i potrebom kako bi ostvario osobne potrebe, motivaciju, konekciju, slobodu, neograničenost stečevine koja ostaje zabilježena u njegovoj odsutnosti i porivu za ponovnim dolaskom, koja preferencijalno odgovara na pitanje povratka na destinaciju u kojoj su se integrirali mnogi ljudski elementi potrebe za atrakcijom.

Interpretirana i predstavljena baština Ivanovca, primarna načela, aktivizam i kulturno-umjetničko značenje, eko-gospodarski i socio-ekonomski razvitak i potencijal ne smiju, de facto, biti predstavljeni kao nesuvisle faktografske razglednice sjećanja, nego se zanos i intriga predstavljenih ponuda moraju ukorijeniti u infrastrukturu svijesti turista, njegovoj viziji i kontinuiranoj podsvjesnoj prezentaciji doživljenog kako bi jedini putokaz novog putovanja i posjeta bio usmjeren u ponavljanju smjera kojim je došao. Mandat posjeta svakog ponuditelja turističko-kulturnih sadržaja mora počivati na interpretaciji novih ideja i simbola, sadržaja, kulturno-umjetničkog hodograma, obnovljenoj i novoj infrastrukturi jer je unutarnja filozofija turističke mase jasna – vidjeti, osjetiti, ponoviti.Komparacijom prednosti Ivanovačke kulturne, umjetničke i turističke ponude sa dociranjem konkurencije okolnih lokaliteta, nepobitno je da Ivanovac posjeduje superiornu prednost ispred bilo koje zabilježene turističke ili kulturne ponude jer nema zadanih vremenskih gabarita –  ima cjelogodišnju i dugogodišnju perspektivu. Pod time se podrazumijeva da su ljepote prirodnih vrijednosti, stoljetna povijest, rimska, turska, tatarska i mađarska ostavština, muzeološki artefakti, kultura i kulturne manifestacije umjetnički resursi, fortifikacija, geografski položaj, održivi i čisti okoliš, itd. ključni faktori koji vode prema ujedinjenju vizije i baštine integracijom, strategijom, partnerstvom, suradnjom, investicijama i marketingom i ujedno imaju izravan utjecaj na osobni identitet, ekonomiju, ekologiju. Izravnost turističkog utjecaja na sociologiju i kulturologiju domicilnog stanovništva se već ističu i vidljivi su u jednostavnosti i iskustvenom doživljavanju bilo kakve manifestacije koja se organizira u Ivanovcu. Poslovni, gospodarski, fizički i pravni subjekti su se također odmaknuli od uredske i birokratske eksploatacije i doprinose osobno i materijalno u promociji Ivanovca. Smjer trurističkog djelovanja Ivanovca se protivi urbanoj aglomearciji i pretvorbi i želi se preorjentirati i pozicionirati kao kontrolirani i samosvjesni čimbenik isticanjem kvalitete i načina življenja i boravka, nositelj i uzor ekološkog, kulturnog i umjetničkog oživljavanja i transformacije svijesti i savjesti sebe samih i posjetitelja koji borave u Ivanovcu.

Lokacija Ivanovca, njegovo kulturno, umjetničko i turističko bogatstvo, usvajanje strategije održivog razvoja, izuzetno povoljna prometna povezanost, mala fluktuacija prometa i ekološka osviještenost i zaštita prirode automatizmom eliminiraju negativne učinke na turističku i kulturnu ponudu te se Ivanovac svrstava u promotivni profil pozitivne i mjerodavne turističke destinacije. Medij je prepoznao porast kulturno-turističkih sadržaja i proizvodnju neobičnosti i nudi se povećanju pozornosti na Ivanovac jer, za razliku od drugih naselja, radi na očuvanju ugleda, duhovnosti, humanizma, kulture, umjetnosti, povijesti, baštine, domovine, kraja, plodne zemlje, a negira brzi porast kiča i mondenih krivotvorina. Medij, kao katalizator, je priznao svojom prisutnošću i voljom za objavljivanjem informacija o Ivanovcu i iz razloga što je obrazovna i intelektualna intervencija spoznala jezgru razvitka, ali i kompeticiju u turizmu. Udruge, društva, intelektualci, prisilno emigrirani mladi, umjetnici, suradnici, akademici, inozemni prijatelji i istomišljenici komuniciraju, obrazuju se, putuju i prilaze problemima, djeluju globalno za lokalno kako bi se spremnije “sukobili” sa konkurencijom i izazovima.

Definiranje turističke segmentacije, destinacije i identiteta Ivanovca je preraslo u kompetitivnu utakmicu kao nikada prije. Kinetika turista i njihovih htijenja globalno su intenzivirani pa se lokalne zajednica i Ivanovac suočava s mnogostrukim izazovima brendiranja i promocije u skladu s današnjim načinom interpretacije i tehnološkim derivatima koji su postali tehnička aplikacija čovjekovoj ideji. Ivanovac je u fazi stvaranja brenda već desetljećima, ali je maksimalno bio marginaliziran kao konkurentna turistička jedinica koja danas svojim resursima ambiciozno proizvodi interaktivne proizvode kojima poboljšava svoju turističku i kulturnu ponudu, revitalizira sociološki identitet, zajedništvo i etiku ponašanja prema kulturi i umjetnosti. Regeneracijom temeljnih vrijednosti, Ivanovac može postati turistički “polis” u odnosu na svoje okruženje.

Prošlo stoljeće je dalo zanimljivu i neophodnu transformaciju kriptiranih muzeja u drugi oblik muzeologije i arhiviranja vrijednosti. Tu ulogu su preuzeli povijesne fortifikacijske utvrde,muzeji, spomen-kuće, turističko-informativni i kulturno-akademski centri jer su promišljanjem i analizom društvenih i inih promjena transformirali moderniji suodnos čovjeka i okoliša. Muzeji, muzejski artefakti, zbirke i umjetnine prestaju biti predmetima izučavanja i analitičkog prilagođavanja uobičajenim praksama nego prerastaju u konceptualizaciju baštine, u znanost o baštini, kao nove paradigme poimanja i aktiviranja stvarnosti i odvikavanja od akademskih okvira teoretiziranja i prihvatljivosti muzeja kao jedine baze u kojoj se arhivira i baština.

Kultura je temelj sadašnjosti i budućnosti nekog podneblja, atrakcija prostora  i predstavlja neiscrpan resurs neke turističke destinacije, a primarnu komponentu zajedničkog djelovanja kulture i turizma predstavlja valorizacija kulturnih resursa koji kulturno-turističku destinaciju čini različitijom od drugih. Kultura oplemenjuje i valorizira turističku ponudu nekog mjesta, prikazuje destinaciju prepoznatljivom i atraktivnom na samoj osnovi postojanja povijesne i kulturne infrastrukture, emotivan i deklarativni pristup i odnos prema razvoju, dok turizam popularizira očuvanje postojećih kulturnih dobara i nematerijalne kulturne baštine.

Kulturne manifestacije u Ivanovcu su prepoznate kao tranzitne forme produženja sezone i povećavanja turističke potrošnje, ali prvenstveno stvaranja inovativnih turističkih proizvoda, te će kao takve dominirati u razvoju kulturnog turizma u Ivanovcu koji kao mjesto sačuvane kulturne baštine i razvijenog turizma, predstavlja izvanredan primjer utjecaja kulture na sadržajno proširenje turističkog proizvoda i podizanje atraktivnosti destinacije, ali i interakcije svih sudionika na stvaranju novih kulturnih turističkih proizvoda. U kulturno-turističkoj ponudi Ivanovca postoje dodatne mogućnosti za prilagodbu suvremenih tehnologija modernom putniku. Involviranost domicilnog stanovništva i drugih sudionika u kulturne i turističke projekte od presudnog je značaja za njihov uspjeh, idu korakom dalje prema premještanju fokusa - dodatno potvrđuju tezu da su sinteza čovjeka i baštine ključni faktori turističkog uspjeha i temeljna atrakcija u turizmu - oslanjaju se na predanu kulturu i baštinu svojih predaka, imaju osjećaj za vrijednost zatečene baštine i umijeća predaka, unapređuju očuvanje, vode brigu o njima i osmišljavaju inovativne načine uključivanja zajednice u njihov razvoj jer je uočeno kako je stari koncept muzeologije, kulturologije i umjetnosti danas teško održiv te očuvanju baštine teže pristupu na novi način, ciljano se usmjeravaju na podršku obrazovanih stručnjaka, filantropa, umrežavaju se međunarodno, publiciraju letke i promotivne materijale, predlažu nove ideje koje bi strateški i razvojno interpretirali baštinu Ivanovca i okolice. Pomoć turističkih stručnjaka, umjetnika, kulturologa, muzeologa i povjesničara postavlja granicu i educira udruge, volontere i zajednicu da bilo koji turistički projekt ili proizvod ne budu iskomercijalizirani nego da turistima pruže dubinsku prodornost i ukorjenjenost doživljaja.

Ivanovac je specifičan i karakterističan zbog svojih kulturnih posebnosti koje predstavljaju temelj stvaranja autentične atraktivnosti. Ivanovac ima već postojeću kulturnu baštinu. Naporan rad agencije održivog razvoja, turističko-kulturnih djelatnika, umjetnika i udruga je afirmirao naselje na gospodarskom, kulturnom, umjetničkom, humanitarnom i održivom nivou.

 

Najvažniji aspekt poticaja i djelovanja svih aktera uključenih u turističku i kulturnu interpretaciju je svijest, savjest i obaveza domicilnog stanovništva da održe prepoznatljivost lokacije i vrijednosti koji imaju apsolutnu mogućnost dominacije u turističkoj i kulturnoj ponudi, a koji bi rezultirali jačanju gospodarstva i delicije blagostanja u duhu i tijelu čovjeka i zajednice.

 

Studioznom razradom, definiranjem i detekcijom  idejnom kreacijom i metodološkim pristupom održivom razvoju, ustanovljeno je da Ivanovac posjeduje, među ostalim, dvije bazne kulturno-turističke destinacije, dva postamenta lokalne ljepote:

Kulturno nasljeđe, tradicija, baština predaka i turistička armatura svojom sinergijom podižu vrijednost atributa naselja Ivanovac. Dvije su destinacije koje posjeduju višegodišnju i stoljetnu kulturno-turističku datoteku:

·        Kuća Žnidarec

·        Utvrda Korogyvar

Istraživanjem oba lokacijska identiteta doveli su do projektne ideje koja bi se razvijala u kulturno-turističkom smjeru sa specijalnim i namjenskim interesom i stvaranjem okvira kulturno-umjetničkog turizma. Neiscrpni kulturno-turistički resursi leže u dinamizmu kulturne pojave koja se može i mora održavati kontinuiranom valorizacijom na kojoj će se temeljiti razvitak kulturno-selektivnog turizma u Ivanovcu i okolici.

Maksimalnim i napornim održavanjem zatečenog stanja utvrde Korogyvar i kuće Žnidarec, turistički i kulturni djelatnici su obje destinacije afirmirali kao privlačna mjesta u autohtonim okruženjima za održavanje kulturno-turističkih manifestacija sa velikim brojem i sudionika i posjetitelja koji bi se svake godine akumulirali u pozitivnom smjeru.

Oba vjerodostojna centra bi postali mjesto komunikacije, umjetničke i kulturne edukacije, turističke i informativne definicije, održivi prostori za okupljanja, umjetnička i obrazovna stvaranja, principijelni prostori održivog turizma koji bi interpretaciju percipiranja baštine i kulture i prezentiranje povijesti i sadašnjosti temeljili na inkluziji i koordinaciji novih multimedijalnih tehnologija i tradicionalnih i vizualnih modaliteta i samim time stvorili još vrijedniju sliku Ivanovačke blagodati.

Kontakt

akad.sl. Zdenko Radovanić, mag.sl.
Duga 130, Ivanovac
31215

   

 
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.