Skripte, pisani tekstovi, eseji, obrađena literatura i svi relevantni pisani dokumenti koji su od izričite važnosti za pripremu kandidata na Akademije likovnih umjetnosti i Umjetničkih škola, kao i za obrazovanje tijekom studija i školovanja.

Dokumentacija je produkt dugogodišnjeg analiziranja i obrade podataka iz polja umjetnosti, a posebice su važne i relevantne skripte iz kolegija kojima je akademski slikar Zdenko Radovanić prisustvovao.

Na osnovu nekih skripti su se obavljali ispiti studenata kao i izrade doktorskih radova redovitih profesora na ALU Zagreb.

Upit za neku konkretnu literaturu, skriptu ili savjet, možete poslati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Mick Finch, "Gerhard Richter; Painting and Mass Media"

 

Vasilij Kandinsky, "O duhovnom u umjetnosti"

 

Erwin Panofsky, "Ikonološke studije"

 

Robert Hughes, "Shock of the New", (part one)

 

Robert Hughes, "Shock of the New", (part two)

 

Erich Fromm, "Umijeće ljubavi"

 

Robert Hughes, "Nothing If Not Critical"

 

Erwin Panofsky, "Idea"

 

akad.sl.Zdenko Radovanić, mag.sl., "Eksitacija boje i tragedija duha", esej

 

   Teorija prostora, predavanje 

Marcel Bačić, "Rođenje perspektive iz duha glazbe"

 

Harmonijski niz, Likovno čitanje glazbe, Percepcija, Semiologija i strukturalna korelacija

 

Osnovna skripta (Prapovijest (sažetak), Romanika(sažetak-Hrvatska), Romanika (sažetak), Antička Grčka, Apstraktni ekspresionizam, Barok i rokoko u Hrvatskoj, Barok, Egipat, Fovizam i dr., Gotika u Hrvatskoj, Gotika, Impresionizam, Kreta i Mikena, Mezopotamija, Moderna arhitektura, Pop Art, Ranokršćanska umjetnost, Renesansa, Rimska umjetnost, Rokoko, Skulptura 20. stoljeća, Slikarstvo 20. st. u Hrvatskoj, Starohrvatska umjetnost, Strani slikari u Parizu, Talijansko slikarstvo krajem 13. stoljeća, Umjetnost ranog srednjeg vijeka, Visoka renesansa).

Platon, "Država"

 

Dionizijski i apolonijski koncept umjetnosti

Kontakt

akad.sl. Zdenko Radovanić, mag.sl.
Duga 130, Ivanovac
31215

   

 
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.